Blog

Asma İskelelerde İş Güvenliği

Resim

Elektrikli Asma İskele Nedir?

Asma iskeleler (elektrikli asma iskeleler), yük kaldırma özelliği taşıyan dış cephe erişim platformlarıdır.

 

Asma İskeleler Nerelerde Kullanılır?

Asma iskeleler genellikle dış cephe giydirme işlerinde, boya ve sıva işlerinde, tamirat ve onarım çalışmalarında ve cephe temizlik çalışmalarında sıkça kullanılmaktadır.

 

Asma İskele Standardı Nedir?

Asma iskeleler, TS EN 1808 asılı erişim donanımı güvenlik kuralları standardına uygun olarak imal edilmeli ve CE belgesine sahip olmalıdır.

 

Asma İskelelerin Kullanımında Karşılaşılabilen Riskler Nelerdir?

   - Yüksekten personel düşmesi

   - Yüksekten malzeme düşmesi

   - Asma iskele halatının kopması

   - Kötü hava koşulları

   - Platformun aşırı yüklenmesi

   - Elektrik çarpması

   - Konsol denge ağırlıklarının eksik konulması

   - İskele konsolunun yapıya bağlanmaması

   - İskele emniyet mekanizmalarının arızalı olması / olmaması

   - Çalışanların iskele donanımı harici yapıya bağlı olmaması

 

Asma İskele Elemanları Nelerdir?

 

 

Kontrol Paneli

Motorun hareketi kumanda kontrol paneli ile sağlanmaktadır. Panelin elektrik aksamı iyi durumda olmalıdır. Kumanda paneli kapalı tutulmalıdır. Panel üzerinde bir acil durum stop butonu bulunmalıdır.

 

 

Tırmanma Motoru

Motorun çalışması, yaylı makaraların halatı ana kanallı kasnağa doğru iterek oluşturduğu basınç ve bunun sonucunda ortaya çıkan sürtünme kuvveti prensibine dayanmaktadır.

Motor çalışmaya başladığında, motor miline bağlı elektromanyetik fren açılır ve harekete izin verir. Motor durduğunda manyetik frendeki akım ortadan kalkar ve balatalı kaplin ile motor milini frenler.

Şayet platform aşırı yüklenir ise düzenek kumanda akımını keser ve kumanda butonundan sesli olarak uyarır.

 

            

 

Çelik Halatlar

Her bir motor için birbirinden bağımsız iki galvaniz çelik halat bulunmaktadır. Halatlardan biri motor tırmanma halatı, diğeri ise ikincil fren halatıdır. Toplam halat sayısı dörttür.

 

Emniyet Freni (Bloc Stop)

İskelede içinden fren halatının geçtiği bir emniyet freni bulunmaktadır. Bu fren, tırmanma halatındaki herhangi bir nedenle oluşabilecek kopma, gevşeme vb. gibi yükün ortadan kalkması durumunda harekete geçer ve sepetin düşmesini önleyerek bulunduğu konumda sabitler.

Normal çalışma pozisyonunda emniyet freni içinde bulunan yakalama çeneleri tırmanma halatındaki yük vasıtasıyla uyarılan makara grubunun hareketi ile açık konumdadır. Freni, dolayısıyla bu yakalama çenelerini kapatabilecek değişik durumlar;

   - Tırmanma halatının kopması

   - Sepet iniş esnasında herhengi bir engele takılması

   - Halatın deforme olması

   - Yatayda oluşan eğim 14° yi geçerse emniyet freni halatı yakalar ve kilitler.

Frenin halatı bloke etmesinin ardından tekrar açık konuma getirebilmek için tırmanma halatının tekrar gergin ve üzerinde yük bulunacak duruma getirilmesi gerekmektedir.

Asma iskeleler kullanılmaya başlanmadan önce emniyet freni mutlaka test edilmelidir.

 

 

Sepet Aşırı Yük Düzeneği

Bazı platformlarda motor aşırı yük algılama düzeneği mevcuttur. Sepette belirtilenden fazla yük yüklenmesi veya sepet yukarı çıkış pozisyonunda cephede olası herhangi bir engele takılıp zorlanması durumunda devreye girerek, çıkış kontaktörüne giden kumanda akımını keser ve çıkışı durdurur.

 

Çarpma Önleyici Emniyet Switchi

Sepetin tırmanma esnasında üst konsola çarpmasını ve makaradan çıkmasını engellemek içim emniyet switchi bulunmalıdır.

 

 

Manuel İniş Düzeneği

Her motorda enerji kesilmesine karşı manuel iniş düzeneği bulunmalıdır. Herhangi bir nedenle cephede çalışır iken enerji kesilmesi veya kumanda sisteminde meydana gelebilecek arıza durumunda sepeti güvenli bir şekilde zemine kadar indirebilmek amacıyla kullanılır.

 

Asma İskelelerde Güvenli Çalışma Prensipleri

   - Asma iskelelerin, her kurulum sonrasında yetkili teknik elemanlar tarafından kontrol ve testleri gerçekleştirilmelidir.

   - Asma iskelelerde çalışacak personel özel olarak eğitilmelidir.

   - Asma iskelelerde çalışacak personel, dikey hayat halatlarıa bağlı düşme tutucu aparata, paraşüt tipi emniyet kemerlerini takmalıdırlar. Dikey hayat halatları, asma iskele elemanlarından ayrı olarak yapıya bağlanmalıdır.

   - Hayat halatı, keskin köşelerde sürtünme kuvvetleri ile hasar görmesi durumuna karşı koruma altına alınmalıdır.

   - Çalışma yapılan alanın alt kısmında malzeme düşmesine karşı güvenlik alanı oluşturulmalıdır.

   - Asma iskeleler, taşıyabileceği ağırlıktan fazla yüklenmemelidir.

   - Rüzgarlı ve yağışlı havalarda çalışma yapılmamalıdır.

   - Asma iskelelerin iniş ve çıkış yollarında herhangi bir engel bulunmamalıdır.

   - Asma iskele platformunda korkuluklar bulunmalı, düşmeye sebep verebilecek herhangi bir boşluk bulunmamalıdır.

 

X