ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Kalite yönetim sistemini uygulamaya karar vermek, kuruluşunuzun genel performansını arttırmaya yardım etmesi ve sürdürülebilir stratejik gelişim planlamanıza bir temel oluşturması bakımından, bir kuruluş açısından önemli bir karardır.
 
Kalite yönetim sistemini kurmak ve uygulamak, kuruluşunuza aşağıdaki potansiyel faydaları sağlamaktadır:

- Müşteri memnuniyetinin arttırılması

- Kuruluşun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi

- Maliyetleri azaltarak, verimliliğin arttırılması

- Risk ve fırsatların belirlenmesi

- Yeni ürün ve hizmetlerin piyasaya sunulması

 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı, Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem al (PUKÖ) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren proses yaklaşımını uygulamaktadır.
 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi prensipleri:
 
- Müşteri odaklılık

- Liderlik

- Personelin bağımlılığı

- Proses (Süreç) yaklaşımı

- İyileştirme

- Kanıt (Veri) esaslı karar alma

- İlişki yönetimidir.

 
KARMA, kuruluşunuzun amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesi için performansınızın arttırılması, müşteri ve tedarikçilerinizin daha etkin bir şekilde yönetilmesi, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması, risklerinizin ve fırsatlarınızın değerlendirilmesi, süreçlerinizin birbirleriyle olan etkileşimlerinin değerlendirilmesi, standart bir dokümantasyon yapınızın oluşturulması, çalışanlarınızın eğitilmesi ve liderlik vasıflarının ortaya çıkarılması, değişikliklerin kontrol edilebilmesi, kısaca kuruluşunuz için etkin bir kalite yönetim sisteminin kurulabilmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir.
 
Danışmanlık hizmetlerimiz ile;
 
- Etkin bir kalite yönetim sistemini kuracak, sürdürebilecek ve tüm çalışanların aktif olarak katılımını sağlayacak;

- ISO 9001:2015 belgelendirme süreçlerini başarı ile tamamlayabilecek;

- Müşterilerinizin taleplerini ve ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılayabilecek;

- Süreçlerinizin kişiler üzerinden değil, sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlayacak;

- Verimliliği arttıracak;

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin entegrasyonu sağlayacak;

- Ürün ve hizmetlerinizde standardizasyonu yakalayacaksınız.

Resim
X