Blog

OSGB Nedir?

Resim

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi), 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulmuş, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve denetlenen birimlerdir. OSGB'ler, hizmet verdikleri işyerleri için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi (diğer sağlık personeli) görevlendirerek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlarlar.

 

OSGB'ler, kuruldukları il ve sınır komşusu olduğu illerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini verebilmektedirler. KARMA İSG, İzmir'de yetki belgesini almış olup, İzmir, Manisa, Aydın ve Balıkesir illerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

OSGB'ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydıyla yürütür. Bu süreler;

 

   İş güvenliği uzmanları için;

   - Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,

   - Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika,

   - Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 40 dakika,

 

   İşyeri hekimleri için;

   - Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 5 dakika,

   - Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,

   - Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,

 

   Diğer sağlık personeli için,

   - Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,

   - Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,

   - Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakikadır.

 

İşverenler, hizmet alacakları OSGB'ler ile Bakanlık'In İSG-Katip sistemi üzerinden iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve/veya diğer sağlık personeli görevlendirmelerini yapmalıdırlar. İşyerindeki çalışan sayısında artış ya da azalış olduğu durumlarda, uzman, hekim ya da sağlık personeli çalışma süreleri de İSG-Katip sistemi üzerinden güncellenmelidir.

 

OSGB'ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

   - İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,

   - Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

   - Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

   - İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planlarının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

   - Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanları sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

   - Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kaytlarını, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,

   - İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden sorumludurlar.

 

OSGB'lerin vermekte olduğu hizmetler;

   - İş güvenliği uzmanı temini

   - İşyeri hekimi ve işyeri hemşiresi temini

   - Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi

   - Saha denetimlerinin gerçekleştirilmesi

   - Tehlikeli durum ve davranışların raporlanarak, alınması gereken tedbirlerin önerilmesi

   - İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi

   - Risk değerlendirme raporunun hazırlanması

   - Acil durum planı hazırlanması ve tatbikatların düzenlenmesi

   - İSG Kurul toplantılarının organize edilmesi

 

Etiketler: OSGB Nedir, İzmir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, İzmir OSGB, İzmir OSGB firmaları, OSGB İzmir, OSGB firmaları İzmir, İzmir İSG, iş güvenliği uzmanı İzmir, işyeri hekimi İzmir, Manisa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Manisa OSGB, Manisa OSGB firmaları, OSGB Manisa, OSGB firmaları Manisa, Manisa İSG, iş güvenliği uzmanı Manisa, işyeri hekimi Manisa, Aydın Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Aydın OSGB, Aydın OSGB firmaları, OSGB Aydın, OSGB firmaları Aydın, Aydın İSG, iş güvenliği uzmanı Aydın, işyeri hekimi Aydın, İzmir risk değerlendirmesi, İzmir sağlık raporu, işe giriş sağlık raporu İzmir, acil durum planı İzmir, patlamadan korunma dokümanı İzmir

X