Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Güvenli Çalışma Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Çalışanların kapalı ve kısıtlı alanlarda yapacakları çalışmalar sırasında karşılaşabilecekleri tehlikeler ve bu tehlikeleri önlemek için alınacak tedbirler hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanmaktadır.

 

Hedeflenen Katılımcı:

Kapalı ve kısıtlı alanlarda çalışma yapacak personel, kapalı alan sorumluları, supervizörler, teknik elemanlar, iş güvenliği uzmanları

 

Eğitim Süresi:

1 gün (4 saat teorik, 4 saat pratik)

 

Eğitim İçeriği:

- Kapalı alan tanımı

- Kapalı alanlardaki tehlikeler 

- Patlama, zehirlenme ve boğulma konularında bilgilendirme

- Kapalı alanlarda çalışma öncesi hazırlık

- Risklerin değerlendirilmesi

- Kapalı alanlarda yapılan çalışmalar

- Havalandırma teknikleri

- Gaz ölçümleri 

- Tehlikeli gazlar

- Kişisel koruyucu donanımlar

- Kapalı alanlarda kullanılan teknik ekipmanlar

- Kapalı alanlarda kurtarma

- Kurtarma personelinin özellikleri

- Kazazedeye yaklaşma kuralları 

- Kazazede taşıma kuralları

- Kazazede taşıma teknikleri

Resim
X