İş Güvenliğinde Liderlik

Eğitimin Amacı:

İş sağlığı ve güvenliği sonuçlarının iyileştirilmesinin anahtarı, herkesin ortak iş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ve sonuçlarına ulaşmak için birlikte çalıştığı ve katıldığı güçlü bir iş güvenliği kültürü oluşturmaktır. İşyerlerinde pozitif iş güvenliği kültürünün oluşturulmasında en önemli etkenler her kademede yaratılacak iş güvenliği liderleridir. Eğitim, üst ve orta kademede görev alan yöneticiler, mühendisler, supervizörler, formenler, ekipbaşları ile iş güvenli uzmanlarının sahada nasıl bir lider olmaları gerektiğini açıklamaktadır.

Hedeflenen Katılımcı:

Üst düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler, süpervizörler, formenler, ekipbaşları, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri

 

Eğitim Süresi:

2 gün

 

Eğitim İçeriği:

- Liderlik kavramı

- Yönetici ve lider arasındaki farklar

- Liderlik modelleri

- Motivasyon kavramı

- Motivasyon teorileri

- İş güvenliği kültürü yapısı

- İş güvenliği kültürünün oluşturulması

- İş güvenliği kültürüne tehtitler

- İş güvenliği liderliği

- İş kazalarında insan faktörü

- Davranış değişim programı

- İş güvenliği liderliği geliştirme süreci

- Kritik roller için liderlik tavsiyeleri

- İş güvenliği liderlerine ipuçları

Resim
X