Danışmanlık & Mühendislik hizmetleri

Çevre Danışmanlığı

Resim

Çevre mevzuatı gerekliliklerinin yanısıra, proje sahibi, müşteri ya da kreditörlerin beklentilerinin karşılanması için çevre yönetim sisteminin kurulmasına ve işletilmesine destek oluyoruz.

Çevre danışmanlığı hizmetlerimiz;

a) ISO 14001:2015 standardı şartlarını karşılayan çevre yönetim sistemi kurulması,

b) Çevre yönetim planının oluşturulması ve yürütülmesi,

c) Atık yönetim planının oluşturulması ve yürütülmesi,

d) Atık azaltma tekniklerinin geliştirilmesi,

e) Kaynağında ayrı toplama ve geri dönüşüm tekniklerinin geliştirilmesi,

e) Çevresel kilit performans göstergelerinin belirlenmesi, hedeflerin konulması ve hedeflere uyumun takibi,

f) Yasal gereklilikler ve diğer şartlara uyumun izlenmesi,

g) Çevresel acil durum planlarının oluşturulması, acil durum ekiplerinin eğitilmesi, çevre tatbikatlarının organize edilmesi

h) Çevresel farkındalık eğitimlerinin organize edilmesi

X