Kaza & Olay Araştırma Eğitimi

Eğitimin Amacı:

İşyerinde yaşanan kazaların tekrar etmesinin önlenmesi amacıyla detaylı kaza araştırması ve kök neden analizi yapılması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenebilmesi ve örnek bir kaza senaryosu üzerinden kaza raporunun hazırlanması

 

Hedeflenen Katılımcı:

İş güvenliği uzmanları, birim şefleri ve mühendisleri, İSG Kurul üyeleri, çalışan temsilcileri, kaza araştırmasını yürütebilecek diğer tecrübeli personeller

 

Eğitim Süresi:

4 saat

 

Eğitim İçeriği:

- Kaza teorisi

- İş kazalarında neden&sonuç ilişkisi

- Kaza araştırma ekibinin oluşturulması

- Kazanın hemen sonrasında yapılması gerekenler

- Kaza araştırma adımları

- Şahitlerle görüşme teknikleri

- Basit neden / Kök neden

- Kök neden analizleri

- Düzeltici & önleyici faaliyet tanımı

- SMART kavramı

- Sınıf içi uygulama (Örnek bir kaza senaryosu üzerinden kaza araştırması ve raporu hazırlanması)

- Örnek kaza raporlarının incelenmesi

Resim
X