İSGÇ Mevcut Durum Analizi

Planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun iş sağlığı güvenliği ve çevre konularında hangi seviyelerde olduğunun belirlenmesini sağlar. İSGÇ mevcut durum analizinde, işyerinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik değerlendirme checklist (kontrol listeleri) yöntemi kullanarak puanlanır ve istatistiksel veriler ile raporlanır. Kullanılan yöntem, objektif bir metot olduğundan dolayı, kuruluşun farklı lokasyonlardaki işyerlerinin karşılaştırılması açısından da faydalıdır.

Resim
X