Blog

Risk Analizi İzmir

Resim

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na tabi tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunludur. Yönetmelik'te risk değerlendirmesi "İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek değerlendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar" olarak ifade edilmektedir.

İzmir risk değerlendirme çalışmalarımız, İzmir ve çevre illerinde (Manisa, Aydın, Balıkesir) bulunan işyerlerindeki tehlikelerin tespit edilmesi, bu tehlikelerden kaynaklı risklerin belirlenmesi ve bu risklerin önlenmesi veya azaltılması için tedbirlerin saptanması şeklinde yürütülmektedir. Risk analizi İzmir ve çevre illerinde bulunan işyerlerinde kurulacak risk değerlendirme ekibi tarafından yürütülmekte olup, Yönetmelik gereği risk değerlendirme ekibi işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcisi, destek elemanları ve işyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlardan oluşmaktadır.

Yönetmelik gereği, risk değerlendirme ve risk analizi çalışmalarının çok tehlikeli sınıfta olan işyerlerinde iki yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde dört yılda bir ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde altı yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının çıkarılabilmesi için gerekli belgeler arasında bulunmaktadır.

İzmir risk analizi çalışmalarımız ile ilgili bilgi ve teklif almak için info@karmaisg.com adresine mail atabilir ya da +902324358785 nolu telefon ile arayabilirsiniz.

 

Konu Etiketleri: İzmir risk değerlendirme raporu, İzmir risk analizi, risk değerlendirme İzmir, risk değerlendirme yöntemleri, Manisa risk analizi, Manisa risk değerlendirme, Aydın risk analizi, Aydın risk değerlendirme

X