Blog

İşyerlerinde Covid-19 Sorumlusu

Resim

TC Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yayınlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca işyerlerinde Covid-19 ile ilgili tedbirlerin takibini yapmaktan sorumlu bir personelin bulundurulması gerekmektedir.

 

Covid-19 Sorumlusu Kimdir?

Covid-19 sorumlusu, salgının durumuna göre yaşanacakları öğrenen, bununla ilgili çözümler üreten, salgının önlenmesine yönelik fiziksel ve sosyal düzenlemeleri koordine eden, panik anında çalışanları ve çevresini sakinleştirerek durumu anlatan ve pandemi sürecini işveren ve kamu kurumları ile uyum içerisinde yöneten kişidir.

 

Covid-19 Sorumlusu Nasıl Belirlenir?

Covid-19 sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından belirlenmeli ve tercihen işyeri hekimi veya sağlık personeli olmalıdır. Bu koşulun sağlanamadığı durumlarda, işveren veya işveren temsilcisi tarafından belirlenen bir çalışan Covid-19 hastalığı konusunda bilgilendirilmeli ve görevlendirilmelidir.

 

 

Covid-19 Sorumlusunun Görevleri Nelerdir?

Covid-19 sorumlusunun başlıca görevleri;

   - İşyerinde alınacak çevre temizlik önlemlerini takip etmek,

   - Zorunlu haller dışında işyerinde görevli olmayan kişilerin çalışma alanlarına alınmasını engellemek,

   - İşyerinde personelin sıklıkla kullandığı görünebilir yerlere, Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Covid-19'dan korunmaya yönelik posterlerin asılmasını ve çalışanlara broşürlerin dağıtılmasını sağlamak,

   - Günlük olarak ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı açısından çalışanların takibini yapmak,

   - Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişen çalışanların kendisine haber vermesini sağlayacak yöntemi (telefon, telsiz, önceden belirlenmiş bir noktaya müracaat vb) belirlemek amacıyla Acil Durum Planına acil durum planı algoritmasını ekleyerek yeniden düzenlemek ve mevcut risk değerlendirmesini güncellemek,

   - Alt işverenlerin belirlenen kurallara uyduğunu kontrol etmek, ettirmek,

   - Covid-19 vakası şüphesi oluştuğunda işyeri sağlık birimi ve il/ilçe sağlık müdürlüğü ile temasa geçmek.

 

Covid-19 Sorumlusu Eğitimi

Rehberde Covid-19 sorumlusunun alması gereken eğitimler ile ilgili esaslar belirtilmemiştir. Covid-19 sorumlusu çalışanlar arasından seçilecek ise, işyeri hekimi tarafından bir eğitim verilmesi önerilir. Eğitim içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşabilir:

   - Covid-19 pandemisi nedir?

   - Covid-19 hastalığı nasıl bulaşır?

   - Covid-19 hastalığı belirtileri

   - Ev ve işyerinde uyulacak hijyen kuralları

   - Maske standartları ve maskenin doğru kullanımı

   - Maske ve diğer atıkların yönetimi

   - İşyerinde uygulanacak Covid-19'dan korunma tedbirleri

   - Toplu taşıma araçlarında uygulanacak Covid-19'dan korunma tedbirleri

   - Yemekhane, tuvalet, kamp alanları ve diğer sosyal tesislerde uygulanacak Covid-19 tedbirleri

   - Doğru ateş ölçme tekniği ve sonuçlarının kayıt altına alınması

   - Acil durum hallerinde yapılacaklar

   - Psikososyal destek girişimleri

 

Covid-19 Sorumlusu Görevlendirme Yazısı

Covid-19 sorumlusunun yukarıda belirtilen görevleri yazılı bir şekilde kendisine işveren veya işveren vekili tarafından tebliğ edilmelidir. Ayrıca işyerinde diğer çalışanlar tarafından görülebilen alanlarda, Covid-19 sorumlusu ve görevleri ile ilgili bilgilendirme yazıları asılmalıdır.

 

X