OSGB hizmetleri

İş güvenliği uzmanlığı hizmeti

Resim

KARMA İş Sağlığı Güvenliği, işyerlerinin tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanlarını, en az mevzuatta belirtilen hizmet sürelerinde görevlendirmekte ve performans takibini yapmaktadır. 

İş güvenliği uzmanlarının görevleri;

a) İşverene rehberlik yapmak,

b) Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,

c) Çalışma ortamı gözetiminde bulunmak,

d) Eğitim, bilgillendirme ve kayıt tutmak olarak 

mevzuatta tanımlanmıştır.

İş güvenliği uzmanının çalışma süreleri;

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 40 dakika

olarak belirlenmiştir.

Tam zamanlı iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu;

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 1000 çalışan başına,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 500 çalışan başına,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 250 çalışan başına

tehlike sınıfına uygun en az 1 tam zamanlı iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir.
 

X