ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO (International Organisation for Standardization) tarafından Mart 2018'de yayımlanan ve OHSAS 18001 standardı yerine kullanılmaya başlanan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı, kuruluşların çalışma ortamındaki risklerin önlenmesi veya azaltılması, daha güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratmaları ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının azaltılması ile gelebilecek mali ve idari yüklerin azaltılması konusunda bir yönetim sistemi kurmalarına yardımcı olmaktadır.

 

OHSAS 18001 belgesi almış olan kuruluşların 2021 senesine kadar ISO 45001 standardına geçiş yapmaları gerekmektedir.

 

ISO 45001 standardı, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı sistem yaklaşımına uygun şekilde kurulmuş ve bu standartlara entegrasyonu daha kolay hale getirilmiştir.


Danışmanlık hizmetlerimiz ile;

- Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kuracak ya da OHSAS 18001'den ISO 45001'e geçişiniz için danışmanlık hizmeti sağlayacak;

- ISO 45001:2018 belgelendirme süreçlerini başarı ile tamamlayacak;

- İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarınızı daha verimli ve etkili bir şekilde yöneterek, iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanabilecek maliyetlerin önüne geçebilecek;

- Çalışanların aktif katılımını sağlayarak işyerinde iş güvenliği kültürünün arttırılmasını sağlayacaksınız.

Resim
X