İSG İzleme Ölçme ve Performans Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı:

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin etkinliğinin ve performansının düzenli şekilde ölçümünün ve raporlamasının yapılması, performans ölçütlerindeki değişimin izlenmesi ve İSG sisteminde ve uygulamalarında iyileştirme imkanlarının tanımlanması sağlanır.

 

Hedeflenen Katılımcı:

İş güvenliği uzmanları, birim şefleri ve mühendisler

 

Eğitim Süresi:

4 saat

 

Eğitim İçeriği:

- Tanımlar

  • İş sağlığı ve güvenliği performansı
  • Proaktif performans ölçme ve izleme
  • Reaktif performans ölçme ve izleme
  • Kaza/hastalık sıklık oranı
  • Kaza/hastalık şiddet oranı

- İSG performans ölçüm kriterleri

  • İSG politikası
  • Planlama
  • Uygulama ve işletme
  • Kontrol

- Aylık İSG performans raporu incelemesi

- Kontrol mekanizması takip logları

Resim
X