Danışmanlık & Mühendislik hizmetleri

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Yönetim sistemleri ile kuruluşlar, faaliyetlerini karmaşadan uzak, düzenli ve sürdürülebilir bir yapıda gerçekleştirecek ve üretim ya da hizmetlerini dünya standartlarında gerçekleştirebilme fırsatı yakalayacaklardır. 

KARMA İş Sağlığı Güvenliği olarak yönetim sistemleri danışmanlık faaliyetlerimiz;

a) Entegre yönetim sistemi (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001) kurulumu ve işletimi,

b) Yönetim sistemleri şartlarını karşılayacak dokümante edilmiş bilginin hazırlanması,

c) Yönetim sistemleri bilgilendirme ve iç denetçi eğitimlerinin verilmesi,

d) Mevcut süreçlerin uygunluğunun denetlenmesi, gözden geçirilmesi, uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler planlanması,

e) Değişiklik yönetiminin uygulanması

f) Süreçlerin kilit performans göstergelerinin belirlenmesi, hedeflerinin oluşturulması ve performanslarının ölçülmesi

g) Risk ve fırsatların değerlendirilmesi,

h) Süreçler için SWOT analizlerinin gerçekleştirilmesi, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi,

ı) Tedarikçi denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve performanslarının değerlendirilmesi,

i) Kuruluşa uygun yazılım sistemlerinin belirlenmesi,

j) Yönetim gözden geçirme toplantılarının organize edilmesi, sürekli iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi

Resim
X