ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO (International Organisation for Standardization) tarafından 2015 yılında revize edilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı, kuruluşların üretim ve hizmetlerinin her aşamasında çevresel etkilerinin belirlenmesi ve bu etkilerin önlenmesi ya da en aza indirilmesini amaçlayan, risk temelli kurulan bir yönetim modelidir.

 

ISO 14001, kuruluşlara ulusal ve uluslararası mevzuata uyumun arttırılması, çevresel performansın arttırılması, uluslararası rekabette avantaj sağlanması, çevre ile ilgili sorunlardan kaynaklanan maliyetlerin azaltılması, doğal kaynak tasarrufu yapılması, firma itibarının artması, çalışanların çevre bilinci kazanması gibi faydalar sağlamaktadır.

 

Danışmanlık hizmetlerimiz ile;

- Çevre yönetim sisteminizi kurabilecek ya da var olan sisteminizi etkili bir şekilde yönetebilecek;

- ISO 14001:2015 belgelendirme süreçlerini başarı ile tamamlayacak;

- Atık azaltma, kaynakta ayrıştırma ve geri dönüşüm teknikleri ile  atık maliyetlerinizi azaltacak;

- Doğal kaynak tüketiminin azaltılması ile masrafların azalmasını sağlayacak;

- Çevresel acil durumlara karşı hazırlıklı olacak;

- Yeşil üretim/imalat süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştıracaksınız.

Resim
X