Danışmanlık & Mühendislik hizmetleri

Olay ve Kaza Araştırma

İş kazalarının ve yüksek potansiyelli olayların tekrarının önlenmesi için incelenmesi, kök nedenlerinin belirlenmesi ve bu nedenleri ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması gereklidir. Kazanın ya da olayın durumuna göre, konusunda uzman mühendisleri, teknik elemanları, bilirkişileri ve emekli iş müfettişlerini bir araya getirerek kaza/olay araştırma ekibinizi kuruyor ve çözüm önerileri ile birlikte raporluyoruz.

Resim
X