OSGB hizmetleri

Risk değerlendirmesi

Resim

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca, tüm işyerlerinde tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin tespit edilerek analiz edilmesi, risk kontrol tedbirlerine karar verilmesi ve kontrol faaliyetlerinin izlenmesi ve tüm bu süreçlerin dokümante edilmesi gereklidir.

KARMA İş Sağlığı Güvenliği ulusal mevzuat ve uluslararası standart ve normlara uygun, risk değerlendirme metodolojilerini kullanarak işyerlerinde mevcut risklerin yönetilmesi için eğitim, denetim ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

İşyerinize uygun risk değerlendirme metotlarına karar veriyor, risk yönetim sistemini kuruyor ve karşılaşılabilecek kayıpların önüne geçilmesine destek oluyoruz.

X