Danışmanlık & Mühendislik hizmetleri

Üst Yönetim İSGÇ Danışmanlığı

Resim

Şirket yönetimi için vermiş olduğumuz iş sağlığı güvenliği ve çevre danışmanlık hizmetlerimiz;

a) İş sağlığı güvenliği ve çevre mevcut durum analizi

b) İş sağlığı güvenliği ve çevre konusunda alınması gereken faaliyetler için maliyet analizi

c) Yasal mevzuat ve kritik konular hakkında bilgilendirme ve danışmanlık

d) İş sağlığı güvenliği ve çevre kilit performans göstergelerinin belirlenmesi ve hedeflerin oluşturulması

e) İş sağlığı güvenliği ve çevre performansının raporlanması

f) İş sağlığı güvenliği ve çevre politikasının oluşturulması

g) Üst ve orta kademe çalışanlar için liderlik eğitimleri

h) İş güvenliği kültür seviyesinin ölçülmesi ve kültür seviyesinin geliştirilmesi için aksiyon planlarının hazırlanması

ı) Risk yönetimi

i) Acil durum yönetimi

j) İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin temin edilmesi, mevcut profesyonellerin performansının ölçülmesi

X