OSGB hizmetleri

İşyeri hekimliği hizmeti

Resim

Karma İş Sağlığı Güvenliği, genç, dinamik ve branşlarında uzman işyeri hekimi kadrosu ile işyerlerinin iş sağlığı hizmetlerini yerine getirmektedir. İşyeri hekimlerimiz sadece revir hizmeti gerçekleştirmemekte, çalışanların vücut bütünlüğüne zarar verebilecek sağlık riskleri ile hastalıkların önlenmesi adına sistemli ve proaktif çalışmalar yürütmektedir.

İşyeri hekiminin görevleri;

a) İşverene rehberlik yapmak,

b) Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,

c) Sağlık gözetimini gerçekleştirmek, 

d) Eğitim, bilgillendirme ve kayıt tutmak olarak 

mevzuatta tanımlanmıştır.

İşyeri hekiminin çalışma süreleri;

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 5 dakika,

b) Tehlikeli sınıfta  yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika,

olarak belirlenmiştir.

Tam zamanlı işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu;

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 2000 çalışan başına,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 1000 çalışan başına,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 500 çalışan başına

tehlike sınıfına uygun en az 1 tam zamanlı işyeri hekimi görevlendirilmelidir.

X