Blog

Patlamadan Korunma Dokümanını (PKD) Kimler Hazırlayabilir?

Resim

Patlamadan korunma dokümanı hazırlayıcılarının nitelikleri ile ilgili "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik" Ek-2 2.8 nolu maddesinde "Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır." denilmektedir. Ancak Yönetmelik "ehil kişi" tanımını yapmamış ve eğitimin içeriği ya da hangi kurumlar tarafından verileceği ile ilgili bilgilendirme yapmamıştır.

 

TS EN 60079-10-1:2015 4.4 nolu maddesinde ise "Alan sınıflandırması, alevlenebilir maddelerin özelliklerinin, gaz/buharın dağılma prensiplerinin birbiriyle alakası ve önemini kavrayan kişilerce ve proses ve donanıma aşina olan kişilerce yapılmalıdır. Bu durum, elektrik ve makina mühendisleri gibi diğer teknik mühendisler için ve alan sınıflandırma prosesinin bir parçası olan ve bu proses üzerinde bir etkisi olan güvenlikle ilgili özel sorumluluklara sahip personel için yararlı olabilir. Personelin yetkinliği, alan sınıflandırmasının gerçekleştirilmesi için kullanılan yöntem ve tesisin yapısı ile alakalı olmalıdır. Gerektiğinde personelin düzenli ve sürekli bir eğitime tabi tutulması tavsiye edilir." denilmektedir.

 

Görüldüğü üzere, hem mevzuat hem de standart, patlamadan korunma dokümanı hazırlayacak kişilerin teknik bilgiye sahip ve eğitim almış kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak bu eğitimlerin ne şekilde gerçekleştirileceği ya da eğitim içeriği konusununda herhangi bir detay belirtmemektedir.

 

Sonuç olarak, patlamadan korunda dokümanı hazırlanması teknik ve çok disiplinli bir çalışmadır. İşletme içerisinden mühendislerin ve PKD danışmanından oluşturulacak bir ekip çalışması faydalı olacaktır.

 

Patlamadan korunma dokümanı hazırlama ve eğitim faaliyetlerimiz ile ilgili +90 (232) 435 87 85 nolu telefondan ya da info@karmaisg.com adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.

X