OSGB hizmetleri

Acil durum planlaması

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik uyarınca, tüm işverenler işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren acil durum risklerini belirleyerek acil durum planlarını hazırlamak zorundadır.

Karma İş Sağlığı Güvenliği olarak;

a) İşyerlerinde karşılaşılabilecek acil durum risklerini tespit ediyor,

b) Mevcut durum analizi yaparak alınmış olan tedbirlerin yeterliğini belirliyor, standartlara uygunluğunu değerlendiriyor,

c) İşyerlerine özel acil durum senaryolarının hazırlanmasını sağlayarak testlerini gerçekleştiriyor,

d) Acil durum ekibi organizasyonunu gerçekleştirerek acil durum ekiplerinin eğitimlerini veriyor,

e) Belirlenen sürelerde tatbikatlar gerçekleştirerek, acil durum senaryolarında ve çalışanların eğitimlerinde varsa eksikleri tespit ederek düzeltici faaliyetlerin alınmasını sağlıyoruz.

Resim
X