Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Çalışanların, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alması gereken yasal iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi

 

Hedeflenen Katılımcı:

Tüm çalışanlar

 

Eğitim Süresi:

Az tehlikeli iş yerleri için en az 8 saat, tehlikeli iş yerleri için en az 12 saat, çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat

 

Eğitim İçeriği:

A. Genel konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

B. Sağlık konuları

 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

C. Teknik konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma
Resim
X