İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

KARMA İş Sağlığı Güvenliği, hem kendi faaliyetleri hem de müşterileri için yürütmekte olduğu iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, tüm çalışanların ortak katılımına ve desteğine dayanmaktadır.

KARMA İş Sağlığı Güvenliği tüm çalışmalarında insanı en değerli varlık olarak görür ve insanı korumak adına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi adına sürekli iyileştirme prensibini benimsemiştir. Çalışanlarımız, hizmet verdiğimiz firma çalışanları ve diğer çözüm ortaklarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak temel görevimizdir. Tüm kazaların önlenebilir olduğu düşüncesiyle, faaliyet ve hizmetlerimizde hedefimiz sıfır kazadır.

KARMA İş Sağlığı Güvenliği, tüm hizmetlerinde ve faaliyetlerinde;

   - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat, ilgili standartlar ve diğer şartlara eksiksiz uymayı,

   - Sürdürülebilir bir İSG yönetim sistemi oluşturarak, proaktif yaklaşım ile tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi ve performansını arttırmayı,

   - İş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilecek riskleri tespit edip, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliklerini korumayı, doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

   - İş sağlığı ve güvenliğinde başarılı bir yönetim için, tüm çalışanların ortak katılımını teşvik etmeyi,

   - İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve azaltılabilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,

   - İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için eğitimler, seminerler ve etkinlikler düzenlemeyi ve desteklemeyi

amaçlar, hedefler koyar ve bu hedeflere ulaşmak ve geliştirmek için performansını sürekli izleyeceğini taahhüt eder.

X