Danışmanlık & Mühendislik hizmetleri

Davranış Odaklı İş Güvenliği Yönetimi

Resim

İş kazalarının %88'i güvensiz davranışlardan meydana gelmektedir. Güvensiz davranışların olumlu yönde değiştirilmesi, iş kazalarının önlenmesi adına en etkili yoldur. Davranış odaklı iş güvenliği çalışmaları, her bir faaliyet alanındaki güvensiz davranışların gözlemlenerek belirlenmesi ve bu davranışların değiştirilmesi için çalışanları motive edilmesi ve sonucunda ise iş güvenliğinin tüm çalışanlar tarafından bir değer olarak görülmesi ve güvenli davranışların arttırılmasını hedeflemektedir.X