OSGB hizmetleri

Acil durum tatbikatı

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik uyarınca, işverenler en az yılda bir kez tatbikat gerçekleştirerek acil durum planlarının uygunluğunu test etmek durumundadır. 

 

KARMA İş Sağlığı Güvenliği olarak,

a) Tatbikat senaryolarınızı hazırlıyor,

b) Haberli ya da habersiz tatbikat senaryolarını uyguluyor,

c) Acil durumlarda reaksiyon hızlarını ölçüyoruz.

 

Uyguladığımız tatbikatlar;

- Yangın tatbikatları

- Yaralanma tatbikatları

- Kimyasal madde yayılım müdahale tatbikatları

- Çevre tatbikatları

Resim
X