Blog

ISO 45003 İşyerinde Psikolojik Sağlık ve Güvenlik standardı hazırlanıyor.

Resim

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standardı, Mart 2018 tarihinde Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından tarafından yayımlanmıştır. ISO 45001 standardı, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için gereksinimleri açıklamaktadır. Bununla birlikte, çok sayıda delegasyon, iş sağlığı ve güvenliği alanında daha fazla standartlara ihtiyaç olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle ISO, 36 katılımcı ülkeden yaklaşık 90 uzmandan oluşan ISO/TC 283 nolu “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi” daimi Teknik Komitesi’ni oluşturmuştur.

 

Komitenin 2 nolu çalışma grubu , ISO 45003 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi – İşyerinde Psikolojik Sağlık ve Güvenlik – Rehberler” taslak standardının yazımına başlamıştır. Standardın psikososyal risklerden değil, psikolojik risklerden bahsedilmesine karar verilmiştir. İleriki yıllarda yayımlanacak olan ISO 45003 standardı, ISO 45001 standardına ve ISO 10075 “Zihinsel iş yüküyle ilgili ergonomik ilkeler”  standardına atıfta bulunacaktır. Çalışma grubu, ISO 45003 standardını 2021 yılı şubat ayının sonunda yayınlamayı hedeflemektedir.

 

Standardın zaman çizelgesi https://standardsdevelopment.bsigroup.com/projects/2018-02515 sayfasından takip edilebilir.

X