Blog

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Standartları

Resim

İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, ilgili riske karşı koruma sağlayacak kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.

 

Kişisel koruyucu donanımlar TS EN standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı ve üzerinde CE işareti bulunmalıdır. Kişisel koruyucu donanımların (KKD) seçiminde dikkat edilecek olan standartlar aşağıda verilmiştir:

 

A. Baş Koruyucu Donanımlar

 

TS EN 812 Darbeye karşı kullanılan başlıklar (Kep)

 

TS EN 397+A1 Endüstriyel baret

 

TS EN 50365 Alçak gerilim tesislerinde kullanım için elektriksel yalıtımlı baretler

 

TS EN 12492 Dağcılar için koruyucu başlıklar

 

B. Ayak Koruyucu Donanımlar

 

TS EN ISO 20345 Emniyet ayakkabıları

Kaza anında ortaya çıkan yaralanmalardan koruyucu özellikleri olan, burun koruyucusu takılmış, en az 200 Joule (yaklaşık 20 kg lık bir cismin 1 metreden düşmesine eşit)’lük enerji seviyesinde deneye tabi tutulduğunda, darbeye karşı, en az 15 kN (yaklaşık 1,5 ton)’luk sıkıştırma kuvveti ile sıkıştırmaya karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış ayak giyecekleri olarak tanımlanmışlardır. 

 

TS EN ISO 20346 Koruyucu ayakkabılar

Kaza anında ortaya çıkan yaralanmalardan koruyucu özellikleri olan, burun koruyucusu takılmış, en az 100 J’luk enerji seviyesinde deneye tabi tutulduğunda, darbeye karşı, en az 10 kN (1 ton) ’luk sıkıştırma kuvveti ile sıkıştırmaya karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmış ayak giyecekleridir.   

 

TS EN ISO 20347 İş ayakkabıları

Mekanik risklerden herhangi biri hariç olmak üzere (darbe veya sıkışma) kaza sırasında meydana gelebilecek olan yaralanmalardan koruyucu özellikleri olan ayak giyeceğidir. Emniyet ve koruyucu ayak giyecekleriyle karşılaştırıldığında burun koruyucusu olmadığından darbe ve sıkışma gibi durumlara karşı koruma sağlamaz.

 

TS EN 50321 Alçak gerilim tesislerinde çalışmak için elektriksel yalıtımlı ayakkabılar

1000 V gerilimi geçmeyen tesislerde enerji altında veya enerjili bölümlere yakın çalışmada kullanılan yalıtkan ayakkabılar

 

C. El Kol Koruyucu Donanımlar

 

TS EN 420+A1 Koruyucu Eldivenler - Genel Özellikler - Deney Metotları

 

TS EN 388 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

 

TS EN 407 Isıl Risklere (Isı ve/veya ateş) Karşı Koruyucu Eldivenler

 

TS EN ISO 374-1 Kimyasal riskler için terimler ve performans gereklilikleri

 

TS EN ISO 374-5 Mikro-organizma riskler için terimler ve performans gereklilikleri

 

TS EN 421 Koruyucu Eldivenler - İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Bulaşmaya Karşı

 

TS EN 1149-1-2 Koruyucu Giyecekler - Elektrostatik Özellikler, Malzemenin Elektrik Direncinin Ölçülmesi

 

TS EN 14328 Koruyucu Giyecekler - Güçle Çalışan Bıçakların Kesiklerine Karşı Koruma Sağlayan Eldiven ve Kolluklar

 

TS EN 511 Soğuğa Karşı Koruyucu Eldivenler

 

TS EN 659+A1/AC İtfaiyeciler İçin Koruyucu Eldivenler

 

TS EN 1082-1/2 Bıçak Kesiklerine ve Batmalarına Karşı Koruyucu Eldivenler ve Kolluklar

 

TS EN 12477/A1 Kaynakçılar İçin Koruyucu Eldivenler

 

TS EN 60903 Eldivenler - Yalıtkan Malzemeden - Gerilim Altında Çalışma İçin - Özellikler

 

D. Göz ve Yüz Koruyucu Donanımlar

 

TS 5560 EN 166 Kişisel Göz Koruması- Özellikler

 

TS EN 167 Kişisel Göz Koruması - Optik Deney Metotları

 

TS 5558 EN 168 Optikle İlgili Olmayan Deney Metotları

 

TS EN 169 Kişisel Göz Koruması- Kaynakçılık ve İlgili Teknikler İçin Filtreler – Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

 

TS EN 170 Ultraviyole Filtreler - Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

 

TS 8435 EN 171 Kişisel Göz Koruması - Kızıl Ötesi Filtreler- Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

 

TS 6860 EN 175 Kaynak ve Benzeri İşlemler Sırasında Gözü ve Yüzü Koruma Teçhizatı

 

TS EN 1731 Kişisel Göz Koruması - Kafes Tipi Göz ve Yüz Koruyucuları

 

TS EN ISO 12311 Kişisel Göz Koruması - Güneş Gözlükleri ve Benzeri Göz Ürünleri İçin Deney Metotları

 

TS EN ISO 12312-1 Göz ve Yüz Koruma - Güneş Gözlükleri ve Benzeri Göz Ürünleri - Bölüm 1: Genel Kullanım İçin Güneş Gözlükleri

 

D. Vücut Koruyucu Giyecekler

 

EN 340 Bu standard, koruyucu giyeceklerle ilgili ergonomi, zararsızlık, büyüklük gösterilişi, eskitme, uyumluluk ve işaretleme konularında genel performans özellikleriyle imalâtçı tarafından koruyucu giyecekle birlikte sağlanacak bilgileri kapsar.

 

EN 343 Bu standard, yağış (yağmur, kar tanesi gibi), sis ve zeminden kaynaklanan neme karşı koruma sağlayan giyeceklerin malzemeleri ve birleşme yerlerine uygulanabilen deney metotları ve bunlara ilişkin özellikleri kapsar.

 

EN 20471 Bu standart, kullanıcının varlığını görsel olarak işaret etme özelliği olan gün ışığında ve karanlıkta araç farlarının aydınlatması altında tehlikeli durumlarda kullanıcının fark edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan koruyucu giyecek için özellikleri kapsar.

 

EN 1149-5 Bu standart, antistatik özelliklere sahip koruyucu giysiler için Avrupa standardı.

 

EN 1073-2 Radyoaktif bulaşmaya karşı koruyucu giysi – Bölüm 2: Parçacık formunda radyoaktif bulaşmaya karşı havalandırmasız koruyucu giysi için kurallar ve deney yöntemleri.

 

EN 14127 Bu standart patojen organizmalara karşı koruma sağlayan tekrar kullanılabilir ve sınırlı kullanılan koruyucu giyecekler için kuralları ve deney metotlarını kapsar.

 

Type 6 (EN 13034) Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler – Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (Type 6 ve Type pb [6] donanımı).

 

Type 5 (EN ISO 13982) Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler – Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklı kimyasal maddelere karşı vücudun tamamına koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekleri için performans kuralları (Type 5 giyecekler)

 

Type 3, Type 4 (EN 14605) Koruyucu giyecekler – Sıvı kimyasal maddelere karşı- Vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar (Type pb [3] ve Type pb [4]) dâhil, bağlantı yerleri sıvı geçirmez (Type 3) veya sprey geçirmez (Type 4) giyecekler için performans özellikleri.

 

EN 469 Bu standart, yangınla mücadele işlemleri ve kurtarma çalışması, felaketler sırasındaki yardımlar gibi ilgili diğer faaliyetler sırasında giyilen koruyucu giyecekler için asgari performans kurallarının seviyelerini kapsar.

 

EN ISO 13911 Bu standart, yangınla mücadele ve ilgili faaliyetler sırasında giyilen bir yangın başlığı için asgarî güvenlik kuralları ve deney metotlarını kapsar.

 

EN ISO 11611 Kaynak işleri ve ilgili işlemlerde kullanılan koruyucu giysiler için performans kurallarını kapsar.

 

EN ISO 11612 Bu standart, giyen kişinin elleri hariç vücudunu ısıdan ve/veya alevden korumak için tasarımlanan ve esnek malzemelerden yapılan elbiseler için performans kurallarını kapsar.

 

EN 61482-1-2 Elektrik arkının oluştuğu ısıya ve aleve karsı koruyucu giysiler için performans kurallarını kapsar.

 

E. Yüksekten Düşmeye Karşı Koruyucu Donanımlar

 

TS EN 354 Kişisel koruyucu donanım - Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı – Bağlama tertibatı

 

TS EN 355 Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat –Enerji absorplayıcılar

 

TS EN 358 Kişisel koruyucu donanım - Belirli bir yükseklikte çalışma güvenliğini sağlamak ve düşmeyi önlemek için- Tutma sistemleri, çalışma konumu için kemerler ve halatlar    

 

TS EN 360 Kişisel koruyucu donanım- Yüksekten düşmeye karşı-  Geri sarmalı tipte düşme önleyiciler

 

TS EN 361 Kişisel koruyucu donanım- Belirli bir yükseklikten düşmeye karşı – Tam vücut kemer sistemleri

 

TS EN 362 Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Bağlayıcılar

 

TS EN 341 Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat – İndirme cihazları

 

TS EN 795 Yüksekten düşmeye karşı koruma – Ankraj cihazları – Özellikler ve deneyler

 

TS EN 813 Yüksekten düşmeyi önlemek için personel koruyucu donanım – Oturma kuşağı

 

TS EN 12275 Dağcılık teçhizatı – Bağlantı halkaları – Güvenlik kuralları ve deney metotları

 

F. İşitme Koruyucu Donanımlar

 

TS EN 352-1 İşitme koruyucular – Genel kurallar – Bölüm 1: Kulak kapatıcıları

 

TS EN 352-2 İşitme koruyucular – Emniyet özellikleri ve deneyler – Bölüm 2 – Kulak tıkaçları

 

TS EN 352-3 İşitme koruyucuları – Genel kurallar – Bölüm 3: Endüstriyel güvenlik kaskına takılmış koruyucu kulaklıklar

 

G. Solunum Sistemi Koruyucuları

 

TS EN 136 Solunum ile ilgili koruyucu cihazlar – Tam yüz maskeleri – Özellikler, deneyler, işaretleme

 

TS EN 140 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar -Y arım maskeler ve çeyrek maskeler - Özellikler, deneyler ve işaretleme

 

TS EN 143 Koruyucu solunum cihazları – Toz süzgeçleri – Özellikler, deneyler ve işaretleme

 

TS EN 149 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar-Partüküllere karşı filtre edici yarım maskeler, özellikler, deneyler, işaretleme

 

TS EN 14387 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gaz filtreleri ve birleşik filtreler - Gerekler, deneyler ve işaretleme

 

TS EN 12941 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Kask veya başlıkla kullanılan güçlendirilmiş filtreli cihazlar- Özellikler, deney ve işaretleme

 

TS EN 12942 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar- Tam yüz maskeleri, yarım maskeler veya çeyrek maskelerle birlikte güç destekli filtre cihazları- Özellikler, deney ve işaretleme

 

TS EN 14594 Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Sürekli akışlı basınçlı hava hatlı solunum aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme

 

TS EN 1835 Koruyucu solunum cihazları- Sınırlı şartlarda kullanım için - İmâl edilmiş basınçlı hava hatlı, baret veya başlığa bağlantılı- Özellikler, deney ve işaretleme

X