Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

Eğitimin Amacı:

- İşyerindeki potansiyel patlayıcı ortamların tespit edilmesi, yanıcı gaz, buhar ya da toz salım kaynaklarının belirlenmesi, bu salım kaynaklarının muhtemel sıklığı ve süresine bağlı olarak her kaynak için salım debisi ve derecesinin belirlenmesi, havalandırma ya da seyrelme koşullarının ve etkinliğinin tayin edilmesi, tehlikeli bölge tipinin ve genişliğinin belirlenmesi

- Eğitim sonunda katılımcı TS EN 6007910-1 ve TS EN 60079-10-2 standartlarına uygun şekilde patlamadan korunma dokümanı hazırlayabilir.

 

Hedeflenen Katılımcı:

İşletme, fabrika, üretim şefleri, mühendisleri, teknisyenler, iş güvenliği uzmanları

 

Eğitim Süresi:

2 gün (16 saat)

 

Eğitim İçeriği:

 • ATEX patlamaları nedir
 • Patlamadan korunma ile ilgili yasal mevzuat ve ilgili standartlar
 • TS EN 6007910-1 patlayıcı gaz ortamlar standardı
  • Kapsam
  • Tanımlar
  • Standardın metodolojisi
   • Salım kaynaklarının tespit edilmesi
   • Salım debisi ve derecesinin belirlenmesi
   • Havalandırma ve seyrelme koşullarının belirlenmesi
   • Tehlikeli bölge (zone) belirlenmesi
   • Tehlikeli bölge genişliğinin belirlenmesi
  • Tehlikeli bölge çizimleri
  • Standard içerisinde yer alan örneklerin çözülmesi
 • TS EN 6007910-2 yanıcı toz atmosferler standardı
  • Toz patlamaları
  • Tanımlar
  • Patlayıcı tozlu ortamlar için alan sınıflandırma prosedürü
  • Tehlikeli bölgelerle ilgili örnekler
 • Patlayıcı ortamların risklerinden korunmak için asgari gerekler
Resim
X