İnşaat İşlerinde Tehlikeler

Eğitimin Amacı:

Kaba inşaat, ince işler, elektrik ve mekanik işleri, dış cephe işleri, çelik montaj işleri, zemin güçlendirme işleri gibi ana inşaat faaliyetlerinde karşılaşılabilecek tehlikeler ve bu tehlikelerden doğabilecek risklerin açıklanması, bu risklerin önlenmesi ya da azaltılması için alınması gereken tedbirlerin açıklanması sağlanmaktadır.

 

Hedeflenen Katılımcı:

İnşaatlarda çalışan üst ve orta düzey yöneticiler, inşaat çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri

 

Eğitim Süresi:

1 gün (8 saat)

 

Eğitim İçeriği:

- İnşaat işlerinin zorlukları

- İş kazası istatistikleri

- İnşaatlarda İSG ile ilgili yasal mevzuat

- İnşaatlarda İSG Yönetim Sistemi

- Genel İnşaat Faaliyetleri ve Potansiyel Tehlikeler

     - Mobilizasyon safhasındaki tehlikeler

     - Hafriyat işlerindeki tehlikeler

     - Zemin güçlendirme çalışmalarındaki tehlikeler

     - Kaba işlerdeki tehlikeler

     - İnce işlerdeki tehlikeler

     - Dış cephe işlerindeki tehlikeler

     - Çelik montaj işlerindeki tehlikeler

     - Elektrik ve mekanik işlerdeki tehlikeler

     - Demobilizasyon safhasındaki tehlikeler
Resim
X