Blog

IFC Performans Standartları

Resim

Uluslararası Finans Kurumu (IFC - International Finance Corporation), 1956 yılında Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu olarak kurulmuştur. Kurumun amacı, gelişmekte olan ülkelerde özel sektörün gelişimini teşvik etmek için yatırım, danışmanlık ve varlık yönetimi hizmetlerini sunmak; yoksulluğun azaltılması için özel sektörün yeni iş alanları yaratmalarını sağlayarak, istihdam düzeyini ve yaşam standartlarını arttırıcı perojeler üretmektir.

IFC, projelere finansal kayank yaratırken, bir çok konuda belirli şartların sağlanmasını talep etmektedir. IFC, genel kalkınma hedeflerine ulaşablmesi amacıyla iş faaliyetlerine yön verirken, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve sosyal sürdürülebilirlik performanslarının tam ve doğru uygulanmasının taahhüdünü istemektedir. IFC kredileri ile finanse edilen projeler bu kapsamda aşağıdaki performans standartlarına uymak zorundadırlar:

 

     - Performans Standardı 1:   Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

     - Performans Standardı 2:   İş ve Çalışma Koşulları

     - Performans Standardı 3:   Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi

     - Performans Standardı 4:   Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti

     - Performans Standardı 5:   Arazi Alımları ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme

     - Performans Standardı 6:   Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal KAynakların Sürdürülebilir Yönetimi

     - Performans Standardı 7:   Yerli Halklar

     - Performans Standardı 8:   Kültürel Miras

 

IFC Performans Standartlarının (2012) tamamı için: IFC Performans Standartları_2012.pdf

IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Uygulama El Kitabı (2016) için: IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Uygulama El Kitabı_2016.pdf

X