OSGB hizmetleri

Diğer sağlık personeli ve işyeri hemşireliği hizmeti

Resim

Karma İş Sağlığı Güvenliği, diğer sağlık personeli ya da işyeri hemşireliği belgesine sahip yardımcı sağlık personeli hizmetlerini vermekte, işyeri hekimi ile koordineli bir sağlık yönetimi gerçekleştirmektedir.

Diğer sağlık personelinin görevleri;

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak,
f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak

olarak tanımlanmaktadır.

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri;

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10 ila 49 çalışanı bulunan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,
b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 50 ila 249 çalışanı bulunan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 250 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika

 

olarak belirlenmiştir.

X