Danışmanlık & Mühendislik hizmetleri

Proje İSGÇ Yönetimi

Resim

Projelerin dizayn, ihale, uygulama ve işletme süreçlerinde iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimini gerçekleştirerek yasal gereklilikler ile proje sahibinin / müşterinin beklentilerinin karşılanması konusunda proje yönetimine destek olunmaktadır. Proje İSGÇ yönetim hizmetlerimiz;

a) Proje İSGÇ yönetim sisteminin kurulması,

b) Proje İSGÇ organizasyon yapısının oluşturulması,

c) Proje İSGÇ profesyonellerinin (iş güvenliği koordinatörü, uzmanı, teknikeri, işyeri hekimi, sağlık personeli, çevre mühendisi, eğitmen, dokuman kontrol sorumlusu gibi) niteliklerinin belirlenmesi ve temini,

d) Sağlık güvenlik ve çevre planının hazırlanması ve uygulanması,

e) Alt yüklenici İSGÇ sözleşmelerinin hazırlanması, onaylatılması ve yönetiminin sağlanması,

f) İSGÇ bütçesinin hazırlanması ve takibi,

g) Olayların ve kazaların kök neden analizlerinin yapılması, tekrarlarının önlenmesi için faaliyetlerin belirlenmesi ve takibi,

h) Revir kurulması ve sağlık hizmetlerinin verilmesi,

ı) 7/24 saha denetimlerinin gerçekleştirilmesi, uygunsuzlukların raporlanması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve takibi,

i) İş sağlığı güvenliği ve çevre eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması

j) Müfettiş denetimlerine refakat edilmesi,

k) Yasal ve diğer şartlar gereksinimlerinin belirlenmesi, uyumun takip edilmesi,

l) Teşvik ve motivasyon programlarının oluşturulması ve uygulanması
 

X