Kalite Politikamız

KARMA İş Sağlığı Güvenliği insanı ve çevreyi koruma değerlerinin her şeyden önce geldiğine inanarak, yaptığı iş ve yürüttüğü süreçlerde müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması gerektiği bilincine sahiptir.

KARMA İş Sağlığı Güvenliği, tüm hizmetlerinde ve faaliyetlerinde;

   - Ulusal mevzuat, uluslararası anlaşmalar, Türk standartları yükümlülükleri ile, müşterileri ile yapmış olduğu sözleşme şartlarına eksiksiz uymayı,

   - Müşteri yönetimi, kalite yönetimi ve çalışan yönetim iş birliğinin sağlanmasında sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamayı,

   - Etik hizmet anlayışından hiçbir koşulda vazgeçmeden sektörde öncü ve güvenilir bir firma olmayı,

   - Sürdürülebilir bir hizmet sunabilmek için risk temelli süreç yönetimi anlayışını yürütmeyi,

   - Yürütmekte olduğu tüm süreçlerde liderliği ve çalışanlarının katılımını ön plana çıkarmayı,

   - Sürdürdüğümüz faaliyetler ve hizmetlerden etkilenebilecek bütün müşterilerin, kurumların, grupların ve kişilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,

   - Hizmetlerini daha verimli bir şekilde sağlayabilmek için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,

   - Hizmet verdiği müşteri sahalarında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için proaktif ve çözüm odaklı yaklaşım sağlamayı,

   - Hizmet verdiği müşteri sahalarında iş sağlığı, güvenliği ve çevre kültürünün oluşması için destek olmayı,

   - İş sağlığı, güvenliği ve çevre konularında bilinçlenmeyi sağlayacak faaliyet ve sosyal sorumluluk projelerine katılımda bulunmayı,

amaçlar, hedefler koyar ve bu hedeflere ulaşmak ve geliştirmek için performansını sürekli izleyeceğini taahhüt eder.
 

X